Oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową
Europy w stopniach i kilometrach.

1 stopień- 111,1 km.
1 minuta- 1852 m.

Za tak dużą ilość punktów liczę na poprawne
i dokładne obliczenia :) Bez obliczeń zgłaszam
jako niepoprawną odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-26T18:30:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową
Europy w stopniach i kilometrach.

1 stopień- 111,1 km.
1 minuta- 1852 m.

Rozciągłość równoleżnikowa: 5600 km (79°)

Przyl. Północny Nordkyn ok. 71°08 N (na Półwyspie Skandynawskim; Norwegia),
Marroquí ok. 35°58 N (na Półwyspie Iberyjskim; Hiszpania)
71°08 N -35°58 N=35°10'
35* 111,1 km+10*1852 m=3888,5+18,520=3907,020
lub południowe krańce wyspy Gawdos (34° 48' N)
71°08 N -34° 48' N=36°20'
36*111,1 km+20*1,852km=3999,6km+18,52km=4078,12km
ale wszędzie piszą, że ok,4200km


rozciągłość południkowa
Przyl. Roca 9°30' W (na Półwyspie Iberyjskim; Portugalia)
ujście Bajdaraty do morza Karskiego 68°14' E.
9°30' +68°14' =77°44'
lub
Blasket Island (10° 37' W).czyli 10° 37' + 68°14' =78°51
ok'4,3 tys. km

87 3 87