Odpowiedzi

2011-06-23T21:16:08+02:00

Samooczyszczanie wód polega na oczyszczaniu jakiejś wody tylko za pomocą organizmów żywych  żyjących w tych wodach. Eutrofizacja wód to wzbogacenie ją  w substancje pokarmowe, czyli użyźnianie wody.

 

 

 

julija8   :)

2011-06-23T21:23:35+02:00

Samooczyszczanie wód - zjawisko fizyczno-biochemiczne, polegające na samoistnym zmniejszeniu się zanieczyszczeń wód.

Występuje przede wszystkim w rzekach i następuje poprzez:

mineralizację, biodegradację, sedymentację, asymilację występujących w niej zanieczyszczeń organicznych.            

Eutrofizacja – proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe (nutrienty, biogeny) skutkujący wzrostem trofii, czyli żyzności wód. Proces ten dotyczy nie tylko zbiorników wodnych, ale również cieków.