Zadanie 1:
Oblicz konduktywność molową nieskończenie rozcieńczonego roztworu chlorku sodu w temperaturze 18 i 25 stopni C.
zadanie 2:
Konduktywność elektrolityczna roztworu chlorku sodu wynosi 0,2 S*cm do -1. Oblicz konduktancję elektrolityczną warstwy tego roztworu między dwiema elektrodami o powierzchni 2 cm2 kazda, ustawionymi równolegle w odległości 4cm.
zadanie 3:
Konduktywność elektrolityczna roztworu chlorku sodu o stężeniu 0,01 mol*cm do-1 wynosi 1,413 mS*cm do -1 w temperaturze 25 stopni C. Oblicz stałą naczynka, jeżeli konduktancja elektrolityczna tego roztworu w tej samej temperaturze wynosi 0,61 mS.
zadanie 4:
Rezystancja roztworu azotanu(V) sodu (NaNO3) o stężeniu 0,100 mol*dm do -3 zmierzona w nacynku o stałęj 2,30 cm do-1 wynosi 240 Ω (omów). Oblicz konduktywność elektrolityczną i konduktywność molową tego roztworu.

odpowiedzi do zadan to:
zadanie 1: 18 stopni = 109,0 S*cm do-1
25 stopni = 126,4 S*cm do-1
zadanie 2: 100 mS
zadanie 3: 2,32 cm do -1
zadanie 4: 0,0096 S-cm do-1;
96 S*cm2*mol-1

bardzo prosze o obliczenia!
bardzo prosze o pomoc.. czekam do 20 :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:01:20+01:00
Zadanie 1:
+ dane z tabeli..

wzór to : Λ = ΛNa+ + ΛCl- w 18 stopniach C
Λ = 43,5 + 63,5 = 109,5 S*cm2*mol do-1

wzór to : Λ = ΛNa+ + ΛCl- w 25 stopniach C
Λ = 50,1 + 76,3 = 126,4 S*cm2*mol do-1

zadanie 2:
wzór to:
G = k * (A:L)
czyli:
G = ?
k = 0,2 S*cm do-1
L = 4 cm
A = 2 cm2 każda

podstawiamy:
G = 0,2 * (2:4) = 0,2*0,5 = 0,1 S

1S = 1000 mS
0,1 S = 100 ms >> odp

zadanie 3:
k = 1,413 mS*cm do-1
c = 0,01 mol* cm do -3
Θ = ?
G = 0,61 mS

wzór to: Θ = k :G = 1,413 : 0,61 = 2,316 = 2,32 cm do -1

zadanie 4:
c = 0,1 mol*dm do -3
R = 240Ω
Θ = 2,30 cm do-1
k = ?
Λ = ?

wzory potrzebne to:
1) G = 1/R
2) Θ = k/G
3) k = (Λ*c) :1000

podstawiamy:
G = 1/r = 1/240 = 0,00417 mS
dalej podstawiamy
Θ = k/G to przekształcamy na k = Θ*G
podstawiamy: k = Θ*G = 2,30*0,00417 = 0,0096 S*cm do-1

dalej podstawiamy:
k = (Λ*c) :1000
0,0096 = (Λ*0,1):1000 ||*1000
9,6 = Λ*0,1 || :0,1
96 S*cm2*mol do-1 = Λ
:)