Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje;
1Jądro
2Elektron
3Powłoka elektronowa
4Powłoki elektronowe
5Liczba atomowa
6Elektrony walencyjne
7Elektrony niewalencyjne

A.Zespół elektronów o zbliżonej energii
B.Jest równa liczbie elektronów w atomie
C.Skupia dodatni ładunek atomu
D.Silnie związana z jądrem
E.Najsłabiej związana z jądrem
F.Cząstka o ładunku ujemnym
G.Ich liczba jest równa numerowi okresu w tablicy Mendelejewa

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T15:01:38+01:00
2010-01-13T15:12:49+01:00