Odpowiedzi

2010-01-13T15:06:40+01:00
Ponieważ maja dostęp do wody oraz soli mineralnych, a przy zbiornikach wodnych są żyzne gleby mady.
13 3 13
2010-01-13T15:06:59+01:00

Warunki panujące w środowisku wodnym – przystosowania roślin do życia w wodzie.
Środowisko wodne stwarza specyficzne warunki do życia roślin, odmienne niż środowisko lądowe. Jednym z najważniejszych czynników ekologicznych mających wpływ na rośliny jest światło.
− Woda ma znacznie mniejszą przenikliwość promieni świetlnych od powietrza, dlatego w środowisku wodnym jest zawsze ciemniej. Do wody przenika mało promieni świetlnych, duża ich część odbija się od powierzchni wody.
− Okres naświetlania w ciągu dnia jest również krótszy, rano i wieczorem ukośnie padające promiennie odbijają się od powierzchni wody.
− W samym zbiorniku wodnym naświetlenie nie jest jednakowe, im głębiej tym dociera mniej światła. Zmienia się również widmo światła docierającego do danej głębokości: górne warstwy pochłaniają promiennie czerwone i niebieskie a głębiej tylko zielone.
− Głębokość przenikania zależy od przejrzystości wody.
Innym ważnym czynnikiem jest temperatura. Amplitudy dobowe i roczne w zbiornikach wodnych są dużo mniejsze niż na lądzie. Temperatura źródeł i strumyków źródlanych zależy przede wszystkim od położenia, głębokości zbiornika i ekspozycji na słońce. i jest ona zróżnicowana w źródłach różnych typów.
Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem i ma w swym roztworze wszystkie niezbędne roślinie do życia substancje: gazy, sole mineralne, substancje organiczne. Skład chemiczny terenów źródliskowych ściśle związany jest z budową geologiczna podłoża.
Specyfika środowiska wodnego wywarła wpływ na budowę i sposób życia roślin. Wykazują one wiele przystosowań, właściwych tylko organizmom tego środowiska.:
− Rozpuszczone w otaczającej je wodzie związki mineralne potrzebne do życia pobierają cała powierzchnią ciała, rola korzeni roślin wodnych ogranicza się do przytwierdzania do podłoża. W konsekwencji rośliny wód stojących lub wolno płynących (w tym też niektórych źródeł) utraciło system korzeniowy, lub korzenie pełnią funkcje liści gdyż zawierają chlorofil np. kotewka orzech wodny
15 3 15