1.Z podanego tekstu wypisz wszystkie rzeczowniki, określ ich przypadek, liczbę i rodzaj.
Zima przyszła. Mróz ścisnął ziemię, śniegi zawaliły drogi, nie widać świata w tumanach śniegu. Pięcioro dzieci pozostałych z rodziny kuropatwiej przetrwało burzę zimową w krzakach tarniny.
2.Wpisz do odpowiednich grup wymienione niżej zaimki: co, tyle, nijaki, ktokolwiek, ileś, tędy, mój, tak.
a)rzeczowne
b)przymiotne
c)liczebne
d)przysłowne
3.W niżej podanych zdaniach zastosuj następujące formy zaimków: mnie-mi, tobie-ci, ciebie-cię, go-je, ich-je.
a)(ty).......... należołoby zapytać o wyjaśnienie.
b)Szliśmy właśnie do (ty)........
c)Powiedziałem to w zaufaniu tylko (ty).....
d)Powiedziałem (ty).......wszystko.
e)Podziwiam(ty)......................za ogromną pracowitość.
f)Oglądałem (ono)...............wczoraj w teatrze.
g)(ja) .......a nie (ty)........ przeniesiono nowe książki i sprawiono (ja).......tym radość.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T15:47:01+01:00
1. zima - mianowinik , l.poj.r.żeński
2.mróz - mianownik , l.poj. r. męski
3.ziemię - biernik , l .poj. r.żeński
4. śniegi - mianownik . l.mnoga , r. niemęskoosobowy
5.drogi - biernik , l,poj. r. niemęsokosobowy
6.świata - dopełniacz , l.poj. r.męski
7.tumanach - narzędnik , l .mnoga. r. niemęskosobowy
8.śniegu - dopełniecz l.poj. r .męski
9.dzieci - mianownik , l .mnoga , rodzaj nijaki
10.rodziny - dopełniacz , l .poj. rodzaj niemęskosobowy
11.burzę - biernik - ,l.poj. r, żeński
12. krzakach - narzędnik , l.mnoga . r. niemęskosobowy
13.tarniny - dopełniacz . l .poj. r. żeński
zad2/ rzeczowne :ktokolwiek , mój, co
przymiotne : tak, tędy, nijaki
liczebne :tyle , ileś
zad3/a.Ciebie należałoby ...
b/ Szliśmy właśnie do ciebie
c/ powiedziałam to w zaufaniu tylko tobie
d/ powiedziałam ci wszystko
e/podziwiam cię za ogromną pracowitość
f/ oglądałam je wczoraj w teatrze
g/ Mnie , a nie tobie przeniono nowe ksiązki i sprawiono mi tym wielką radość
3 5 3