1.Wysokość walca ma długość 6dm. Kąt między przekątnymi przekroju osiowego ma miare 60 stopni. Oblicz objętość tego walca.Rozwiąż dwa przypadki.

2. Oblicz objętość walca którego wysokość ma długosc 15cm a promień podstawy 3cm.

3.Pola powerzchni bocznych dwóch walców są równe. Oblicz stosunek ich objętości, jeśli promienie ich podstaw mają długość odpowiednio 2cm i 6cm.

Bardzo proszę o szybką pomoc, ponieważ potrzebuje te zadania na jutro!!

1

Odpowiedzi

2010-01-13T21:37:49+01:00
1. a)6 dm*(√3dm)²π= 54πdm³
b) 6dm*(3√3dm)²π = 162πdm³

2. 15cm*3²πcm=135πcm³

3.ten o większym promieniu ma 3 razy większą obiętość (trzy razy mniejsza wysokość przy 9 razy mniejszej podstawie.
stosunek jest 3:1
1 1 1