Odpowiedzi

2010-01-13T15:19:25+01:00
- został zlikwidowany feudalizm (zniesione stany, przywileje stanowe),
- chłopi otrzymali ziemię na własność- wykupując ją stawali się jej właścicielami,
- władzę przejęła burżuazja, zapoczątkowując wielkie zmiany społeczne i gospodarcze,
- powstało nowe społeczeństwo obywatelskie( ludzie- obywatele stali sie pełnoprawnymi członkami swojego państwa, mając możliwość współdecydowania o jego losach i wybierania swoich przedstawicieli władz)
- rewolucja zapewniła równość wobec prawa, wolność słowa, wyznania, nietykalność osobistą i majątkową, upowszechnienie oświaty
- armia francuska stała się wojskiem obywatelskim.
Wszystkie powyższe punkty są raczej przedstawione w pozytywnym świetle. Prawodawstwo rewolucyjne stało się dla innych wzorem do budowania społeczeństw obywatelskich. Konstytucja z 1979 r. stala się ideałem dla liberalnej burżuazji w kolejnym stuleciu