Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-26T18:38:52+02:00
Możemy tworzyć bardzo wiele wspólnot, np.
- wspólnotę klasową [możesz dać jej dobre zarządzanie, gdy jesteś gospodarzem klasowym ;)],
- wspólnotę rodzinną [dajesz bardzo wiele, m. in. miłość, wsparcie, pomoc],
- wspólnotę przyjaciół [to samo praktycznie, co w rodzinie, to są bardzo emocjonalne wspólnoty],
- wspólnotę kościelną [możesz się o kogoś modlić, prosić Boga o wsparcie dla kogoś, możesz pomóc komuś, kto ma kłopoty z wiarą],
- wspólnotę państwową [przyczyniasz się do jego rozwoju, albo upadku, gdy jesteś pełnoletni to Ty wybierasz prezydenta itd.].
7 4 7
2009-09-26T19:56:54+02:00
Grupa społeczna zazwyczaj posiada określone kryteria rekrutacji członków i funkcje członka grupy (czyli jego powinności względem niej). Ze względu na kryteria przyjęć do grupy można wyróżnić grupy ekskluzywne, w których kryteria te są fundamentalne przy rekrutacji nowych członków oraz grupy inkluzywne, w których kryteria są mniej istotne.
Można różnicować grupy ze względu na wielkość. Grupy małe to takie, gdzie członkowie mają możliwość kontaktu bezpośredniego. W grupach dużych niemożliwy jest model komunikacji "każdy z każdym". W niektórych ujęciach duże grupy określane są jako Wielkie struktury społeczne i nie są uznawane za grupy społeczne.
Ze względu na formalizację struktury i stosunków społecznych w grupie jak również stosunków społecznych członków grupy z zewnętrznym środowiskiem, wyróżnić można grupy formalne i grupy nieformalne
Ze względu na utożsamianie się jednostek z grupą, jej normami i wartościami wyszczególniane są grupy odniesienia.
Typologia grup społecznych Charlesa Cooleya wyróżnia także grupy pierwotne oraz grupy wtórne.
2 3 2
2009-09-26T20:27:19+02:00
1. wspólnota rodzinna- miłość, zaufanie, bezpieczeństwo
2. OAZA- przyjaźń, modlitwa, skupienie
3. szkoła/klasa- przyjaźń, praca, nauka
5 4 5