1.Ile początkowych wyrazów podanego ciągu arytmetycznego nalezy dodac,aby otrzymana suma byla większa od liczby p ?
a)-2,7 , -2,1 , -1,5 , 0,9 , ..., p=2
b)a1=-59 , r=10 , p=-29
c)a3=-35 , a2=4/5 , p=13
d)S5=-35 , a5=-1 , p=0

2.Lewa strona równania jest sumą wyrazów ciagu arytmetycznego.Rozwiąz to równanie"
a)13+11+9+...+x=-51
b)-24,3-23,7-23,1-...-x=-480

1

Odpowiedzi

2010-01-13T15:46:09+01:00
A)-2,7 , -2,1 , -1,5 , 0,9 , ..., p=2
S>2
a1=-2,7
r= 0,6
S=[a1+an]/2*n, gdzie an=a1+(n-1)r
S=[2a1+(n-1)r]/2*n
S=[-5,4+(n-1)*0,6]/2*n>2/*2
-5,4n+0,6n²-0,6n>4
0,6n²-6n-4>0
Δ=36+9,6=45,6
√Δ=6,7
n=6-6,7/1,2=-0,7/1,2=-0,5 sprzeczne
n=12,7/1,2=11

b)a1=-59 , r=10 , p=-29
c)a3=-35 , a2=4/5 , p=13
d)S5=-35 , a5=-1 , p=0
6 2 6