Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5dm i 12 dm oraz przeciwprostokątnej równej 13dm.
a)Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc,że jego wysokość jest równa 13dm.
b)Ile co najmniej kartonu potrzeba do zbudowania modelu tego graniastosłupa?

2

Odpowiedzi

2010-01-13T15:26:18+01:00
A)V= Pole podstawy*H
V= 1/2ah*H V= 1/2* 12*5*13=390 dm sześciennych
b) Pp= 1/2*12*5=30dm kwadratowych
Pb= 3*1/2*a*h= 3*30= 90 dm kw
Pc= Pp+ Pb= 30+90=120 dm kw
Potrzeba conajmniej 120 dm kw kartonu.
3 5 3
2010-01-13T15:38:44+01:00
Liczymy pole powierzchni podstawy
* - pomnożyć
5dm * 12dm : 2 = 30dm²

jego wyskokość 13 dm

więc 60dm * 13dm = 340 dm³
to było (a

tera (b
pole powierzchni liczymy

mamy wymiary podstawy i wysokość
5, 12 , 13, 13 dm

więc

[[5 * 12 :2] * 2] + [5 * 13] + [12 * 13] + [13 * 13] = 450 dm²

Odp: Ten graniastosłup ma objętość 340 dm³, do jego zrobienia trzeba 450 dm² kartonu
1 5 1