Odpowiedzi

  • Ppy
  • Rozwiązujący
2010-01-13T15:23:13+01:00
Zalozenia :

-Glowna religia katolicyzm, ale zachowanie tolerancji woboec innych religii
-zniesienie liberum veto
-zniesienie wolnej elekcji
-monarchia dziedziczna
-trojpodział władzy
-armia narodowa liczaca 100 tysiecy zolnierzy
-nadanie mieszczanom praw: politycznych, posiadanie ziemi

Konstytucja 3 maja była anachroniczna(niezgodna na tamten okres) od samego początku, bo próbowała reformować anachroniczny twór polityczny, niezdolny do przekroczenia samego siebie. Dlatego nie miala wiekszych szans na powodzenie.
14 3 14
wobec tak ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dziękować
2010-01-13T15:23:23+01:00
Naród wykorzystuje szczególną chwilę przemian, reform w Europie i uchwala konstytucję by zachować wolność. Podstawowe założenia :

-Polska krajem katolickim, ale tolerancyjnym wobec innych wyznań,
-zniesienie wolnej elekcji,
-ustanowienie monarchii dziedzicznej,
-zniesienie liberum veto,
-wprowadzenie trójpodziału władzy,
-ustanowienie armii narodowej w sile 100 tys. żołnierzy,
-włączenie chłopów polskich w zakres jurysdykcji królewskiej,
-ustanowienie praw dotyczących miast - mieszczanie mieli prawa polityczne, prawo do posiadania ziemi, korzystne warunki rozwoju osadnictwa żydowskiego.
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T15:30:16+01:00
Głowne postanowienia Konstytucji # maja 1791r.
- Zniesienie podziału Rzeczpospolitej na Koronę i Litwę
- Wprowadzenie ustroju monarchi
-Wprowadzenie przedstawicieli miast do sejmu
- Powołanie rządu zwanego Strażą Praw na czele którego stał król
-Zniesienie liberum veto
-Wprowadzenie głosowania większoscią głosów podczas sejmu
- Likwidacja wolnej elekcji- wprowadzenie dziedziczności tronu
-Ochrona prawna chłopów
Konstytucja 3 maja nie miała racji bytu w tamtych czasach W 1791r jesteśmy po 1 rozbiorze, osłabieni. Chociaż konstytucja ta była 1 w Europie, a drugą na świecie, była jak na tamte czasy bardzo nowoczesna, ale została uchwalona za późno. Wine za rozbiory w głównej mierze obarcza się szlachte, liberum veto i wolną elekcje.
25 4 25