Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T15:57:45+01:00
Dane:
m = 1 g = 0,001 kg
T₁ = - 5⁰C
temperatura topnienia Tt = 0⁰C
T₂ = 100 ⁰C (temperatura wrzenia)
Cw(lodu) = 2100 [J/kg×⁰C]
Ct = 334000 [J/kg]
Cw(wody) = 4200 [J/kg×⁰C]
ciepło parowania wody przy 100⁰C Cp = 2258000 [J/kg]

Rozw.:

1. Ciepło pobrane podczas ogrzania lodu do temp 0⁰C
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= Tt - T₁ = 0 ⁰C - (-5⁰C) = 5⁰C
Q₁ = 0,001 kg × 2100 [J/kg×⁰C] × 5⁰C = 10,5J

2. Ciepło potrzebne do stopienia lodu
Q₂ = m × Ct = 0,001 kg × 334000 [J/kg] = 334J

3. Ciepło potrzebne do podgrzania do 100 C wody powstałej z lodu

Q₃ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ - Tt = 100 ⁰C - 0⁰C = 100⁰C
Q₃ = 0,001kg × 4200 [J/kg×⁰C] × 100⁰C = 420J

4. Ciepło potrzebne do wyparowania wody
Q₄ = m × Cp = 0,001 kg × 2258000 [J/kg] = 2258 J


Qc = Q₁+Q₂+Q₃+Q₄ = 3022,5J

Proszę sprawdzić same rachunki bo robiłem to na szybko i mogłem się pomylić w samych rachunkach. Natomiast sam sposób rozwiązania tego zadania jest napewno dobry!
Pozdrawiam!

14 5 14