Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T15:31:58+01:00
Przebieg wojny : Działania wojenne 1916 roku
Wobec pogarszającej się sytuacji militarnej i ekonomicznej dowództwo niem. dążyło do koncentracji wysiłku tylko na jednym z frontów i postanowiło przejść do działań obronnych na wschodzie, a przenieść główny wysiłek na zachód z zamiarem uzyskania rozstrzygnięcia przez działania zaczepne w rejonie Verdun i otwarcia drogi na Paryż. Wojska austro-węg. miały przeprowadzić nową operację zaczepną przeciwko armii wł. Państwa Ententy natomiast zaplanowały przeprowadzenie skoordynowanych działań zaczepnych na głównych frontach. Ofensywę miały rozpocząć wojska ros. z zadaniem ściągnięcia na siebie odwodów niem. i austro-węg. W miesiąc później miały rozpocząć ofensywę wojska bryt.-franc. i włoskie.