Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowienie informacje:
POJĘCIA:
1. Jądro
2. Elektron
3. Powłoka elektronowa
4. Powłoki elektronowe
5. Liczba atomowa
6. Elektrony walencyjne
7.Elektrony niewalencyjne

INFORMACJE:
A. Zespół elektronów o zbliżonej energii
B. Jest równa liczbie elektronów w atomie
C. Skupia dodatni ładunek atomu
D. Silnie związane z jądrem
E. Najsłabiej związane z jądrem
F. Cząstka o ładunku ujemnym
G. Ich liczba jest równa numerowi okresu w tablicy Mendelejewa

Prosze pisac np. 1c

1

Odpowiedzi

2010-01-13T15:39:49+01:00