Chcę abyście rozwiązali mi te 3 zadania z obliczeniami bo ja tego nie czaję!
zad.1
Adaś chodzi z prędkością 3km/h. Ile czasu potrzebował by Adaś na przejście drogi o długości rónej obwodowi podstawy Pentagonu (1400m) ?
zad.2
Pan Sławek jeżdzi rowerem ze średnią prędkością 35 km/h. Ile czasu zajęłoby panu Sławkowi przejechanie drogi 5600 m dłuższej od obwody podstawy Pentagonu ? (1400m)
zad.3
Robert powiedział,że na przejście drogi o długości takiej jak wszystkie korytarze Pentagonu (28km) potrzeował by 7 godzin. Z jaką średnią prędkością musiałby iść? Szybkoo ! *^^ chooora

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T15:48:37+01:00
1. v = 3km/h
s =1,4km
t=?
t=s/v
t=3/1,4=2,14h
2.v=35km/h
s=1400+5600=7000m=7km
t=s/v
t=7/35=0,2h

2.
5600+1400=7000m
7000=7km
35\7=5
1h-60min
60\5=12

3.
28KM : 7h= 4 km/h
2 5 2
2010-01-13T15:57:21+01:00
Zad.1 v=3km/h
t=?
s=1400m

v=s/t
t= s/v
t=1,4km/3km/h
t=0,46h
zad.2 v= 35km/h t=? s=7000m
t=7km/35km/h
t=0,2h
zad. 3
v=? s= 28km t=7h
v=28km/7h
v=4km/h
1 5 1