Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-13T15:53:18+01:00
Miasto w centralnej Polsce i jednocześnie stolica tego kraju. Miejsce szeregu starć podczas II wojny światowej. W trakcie trwania kampanii wrześniowej Polacy i Niemcy stoczyli bitwę o Warszawę w dniach 7-28 września. Dzięki wysiłkowi polskiej ludności cywilnej i prezydenta miasta stolica została doskonale przygotowana do obrony. Koordynacją działań zajmował się gen. W. Czuma powołany na stanowisko dowódcy obrony Warszawy przez Naczelne Dowództwo. Od pierwszych dni wojny stolica stała się celem niemieckich bombowców. Prowadzono jednak obronę naziemną oraz działania lotnicze brygady pościgowej. Walki o miasto trwały od 8 września i zakończyły się 28 dnia tego miesiąca, gdy dowódcy obrony nie mieli już możliwości organizowania defensywy. Miasto skapitulowało i dostało się pod okupację niemiecką, wchodząc w skład Generalnego Gubernatorstwa. Władze niemieckie przystąpiły do eksterminacji ludności warszawskiej, rabowania miasta i dewastacji zabytków kultury polskiej w stolicy. Być może to z tego powodu w latach 1939-44 to właśnie w Warszawie skupiało się podziemne życie okupowanej Polski i to właśnie stolica podjęła się wysiłku walki z okupantem na szeroką skalę, organizując podziemną armię. Prowadzono działalność sabotażowo-dywersyjną, przeszkadzano okupantowi w prowadzeniu akcji zastraszającej i czynnie sprzeciwiano masowemu terrorowi względem ludności polskiej. Dowodem tego było przeprowadzenie rozmaitych akcji, z których wystarczy przypomnieć "Główki" czy "Wieniec". 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w gettcie warszawskim, które Niemcy ówcześnie likwidowali, przenosząc lub zabijając zamieszkujących je Żydów. Polski ruch oporu wsparł walczących w heroicznej walce. Podobnego wyczynu podjęli się Polacy z Armii Krajowej ponad rok później. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło bowiem Powstanie Warszawskie, które zakończyło się 2 października, a jego następstwem było zniszczenie przez Niemców 58% warszawskich budynków, na czele z zabytkami oraz tym, co stanowiło o użyteczności miasta - elektrowniami, gazowniami, obiektami komunikacyjnymi. Dopiero w styczniu 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła zrujnowaną Warszawę. 16 stycznia do stolicy wkroczyły jednostki 1 Frontu Białoruskiego. Po wojnie miasto systematycznie odbudowywano.mam nadzieje że pomogłem :D papa.
2 3 2