NIE UMIESZ TO NIE ROZWIĄZUJ!!!!!!!!!! A JEŻELI UMIESZ TO:

1)ROZWIĄŻ UKŁADY RÓWNAŃ METODĄ PODSTAWIANIA

(ROZWIĄZUJĄC UKŁAD KAŻDE RÓWNANIE ODDZIELAJ ENTEREM )
a)
2x + y=9
5x - 4y=3
b)
3x - 2y =5
2x - y =4
c)
2x + 9y = -9
-3x + 3y = 8
d)
2x + 3y =4
8x - 5y= - 1
e) (mega przykład)
x-y =0
x+y+z =4
x +2y +3z = 9


2)ROZWIĄŻ UKŁADY RÓWNAŃ METODĄ PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
a)
4x - 5y =-4
-2x + 3y =1,1
b)
-2x +y= 0
3x-3y =1
c)
3x -2y =- 12
2x-5y=-19

proszę szybko o odpowiedź!!!!!!!!!!


zadanie musi byc na 100 % dobrze !!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-13T16:21:11+01:00
A)
2x + y=9
5x - 4y=3

y = 9 - 2x
5x - 4y=3

y = 9 - 2x
5x - 4(9 - 2x) =3

y = 9 - 2x
5x - 36 + 8x = 3

y = 9 - 2x
5x + 8x = 3 + 36

y = 9 - 2x
13x = 39 /:13

y = 9 - 2x
x = 3


y = 9 - 2*3
x = 3

y = 9 - 6
x = 3

x = 3
y = 3


b)
3x - 2y =5
2x - 4 = y

3x - 2(2x - 4) =5
2x - 4 = y

3x - 4x + 8 =5
2x - 4 = y

3x - 4x + 8 =5
2x - 4 = y

- x = -3 /* (-1)
2x - 4 = y

x = 3 /* (-1)
2*3 - 4 = y


x = 3
6- 4 = y

x = 3
y = 2c)
2x + 9y = -9
-3x + 3y = 8 /:3

2x + 9y = -9
-x + y = 8/3

2x + 9y = -9
y = 8/3 + x

2x + 9(8/3 + x) = -9
y = 8/3 + x

2x + 24 + 9x = -9
y = 8/3 + X

2x + 9x = -9 - 24
y = 8/3 + X

x = -3
y = -⅓d)
2x + 3y =4 /:2
8x - 5y= - 1

x + 3/2y = 2 /:2
8x - 5y= - 1

x = 2 -1,5y
8(2 -1,5y) - 5y= - 1

x = 2 -1,5y
16 -12y - 5y= - 1

x = 2 -1,5y
-17y = - 1 - 16

x = 2 -1,5y
-17y = - 17 /:17

x = 2 -1,5y
y = - 1

x = 2 -1,5* (-1)
y = - 1

x = 2 +1,5
y = - 1

x = 3,5
y = - 1


e) (mega przykład)
x-y =0
x+y+z =4
x +2y +3z = 9

x =0 + y
0 + y +y + z =4
0 + y +2y +3z = 9

x = 0 + y
2y + z = 4
3y +3z = 9

x = 0 + y
z = 4 - 2y
3y +3z = 9

x = 0 + y
z = 4 - 2y
3y +3(4 - 2y) = 9

x = 0 + y
z = 4 - 2y
3y +12- 6y = 9

x = 0 + y
z = 4 - 2y
3y - 6y = 9 - 12

x = 0 + y
z = 4 - 2y
-3y = -3 /:(-3)

x = 0 + y
z = 4 - 2y
y = 1

x = 0 + y
z = 4 - 2*1
y = 1

x = 0 + y
z = 4 - 2
y = 1

x = 0 + y
z = 2
y = 1

x = 1
z = 2
y = 1


a)
4x - 5y =-4 /:2
-2x + 3y =1,1

2x - 2,5y = -2 /:2
-2x + 3y =1,1
_________________ +
0,5y = -0,9 /:0,5

y = -1,8

4x - 5*(-1,8) =-4
4x + 9 = -4
4x = -4 - 9
4x = -13 /:4
x = -3,25b)
-2x +y= 0
3x-3y =1 /:3

-2x +y= 0
x-y = ⅓
___________ +

- x = ⅓ /* (-1)
x = -⅓

-2*( -⅓ ) +y= 0
⅔ = y

x = -⅓
y = ⅔
2010-01-13T16:27:27+01:00
1)
a) 2x+y=9
5x-4y=3
y=9-2x
5x-4(9-2x)=3
y=9-2y
5x-36+8x=3
y=9-2y
13x= -33 /13
x=-2 ⁷/₁₃
y=9-2×(-2⁷/₁₃)
x=-2⁷/₁₃
y= 9+5¹/₁₃
x=-2⁷/₁₃
y=14 ¹/₁₅