Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T11:29:48+01:00
1/44
Ocean Spokojny
2/44
Wyspy Oceanii różnią się wielkością, ukształtowaniem terenu, pochodzeniem oraz cechami etniczno-religijnymi swoich mieszkańców.
3/44
Koralowce – jamochłony tworzące gromadę zaliczaną do typu parzydełkowców. Występują kolonijnie w formie polipów w morzach strefy ciepłej, przytwierdzone do dna morskiego. Najlepiej rozwijają się w ciepłych, nasłonecznionych wodach. W budowie koralowców wyróżnić można warstwę zewnętrzną, tzw. ektodermę, która w górnej części tworzy otwór gębowy i gardziel, przechodzącą w jamę gastralną. Wewnętrzna strona ściany ciała, endoderma, tworzy wypustki do jamy gastralnej. Przestrzeń pomiędzy ektodermą a endodermą wypełnia warstwa mezoglei, w której u wielu gatunków znajdują się skleroblasty, które pełnią rolę komórek szkieletotwórczych.

Laguna – część morza odcięta od morza otwartego przez lido, rafę barierową lub atol. Laguny są zazwyczaj płytkie, toteż na obszarach o dużych różnicach między przypływem i odpływem dna ich są odsłaniane podczas odpływu. Okresowo suche dno laguny nosi nazwę wattu. Z biegiem czasu laguny są stopniowo zamulane, przeobrażają się w bagniska i torfowiska.
4/45
Główne uprawy: palma kokosowa, rośliny bulwiaste.
1/45
Nazwa kontynentu, użyta po raz pierwszy w 1840r. przez polarnika Ch. Wilkesa, pochodzi od greckiego określenia Antarctos (leżący na przeciwległej stronie od ziem północnych), ziemie północne - greckie Arctos.
2/45
Antarktyda – kontynent o powierzchni około 13,3 mln km²
3/46
d. ponieważ oni mają tam pory roku odwrotnie niż my
grudzień - marzec -> lato ( z wiosną i jesienią)
kwiecień - listopad -> zima
e. klimat polarny
4/47
Lądolód antarktyczny (24,5 mln km3) jest największym magazynem wody słodkiej na Ziemi (ok. 90% jej zasobów). Gdyby go stopić, poziom wszechoceanu podniósłby się o 60-62 m.

Góra lodowa – ogólnie: zwarta bryła lodu, oderwana w wyniku procesu zwanego cieleniem od lodowca i pływająca po powierzchni wody lub osiadła na dnie.

Oaza antarktyczna - teren wolny od pokrywy lodowej, leżący na Antarktydzie. Położone są w strefie przybrzeżnej o klimacie łagodniejszym niż klimat w otaczających je lodach. Latem woda płynie w nich strumieniami, a w niewielkich jeziorach woda nie zamarza. W części oaz antarktycznych występuje prymitywna roślinność - mchy i porosty na podłożu skalnym.
5/47
ryby, ssaki wodne, głowonogi
6/47
a. Podpisany w Waszyngtonie, układ w sprawie Antarktydy.Pozwala ona na wykorzystywanie kontynentu jedynie do celów pokojowych..Układ ten gwarantuje swobodę w prowadzeniu badań naukowych na terenie Antarktydy.
b. 1988 rok — konwencja dotycząca zasobów mineralnych Antarktyki; ze względu na konieczność ochrony środowiska postanowiono nie eksploatować przez co najmniej 50 lat tych zasobów. Jest to kontynent międzynarodowy i gdyby wszystkie państwa miały wydobywać tam surowce wkrótce by ich zabrakło.
1/48
Obszar Azji to 44,5 mln km² powierzchni lądów, tj. ~29,88% powierzchni wszystkich lądów.