1.wymień wspulnoty kościoła,
2.Do czego odnosi się dobro wspólne,
3.Co to jest solidarność,
4.na czym polega słabość kościoła,
5.co to jest rząd nauczycielski kościoła,
6.Kiedy człowiek doświadcza ożywiającego działania ducha świętego,
7.Czym jest świętość,
8.Wymień cnoty kardynalne,
9.Jakie są źródła modlitwy,
10.wymien rodzaje prawa moralnego,
11.W czym duch sw. pomaga nam przez fakt zesłania go w dniu piędziesiątnicy
12.Wymień symbole ducha świętego i jego omów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:17:59+01:00
Ad; 1
wiara w Boga, modlitwa i sakrament,chrzest,kościół
Ad:8
roztropność,
* sprawiedliwość,
* umiarkowanie
* męstwo.
Ad:7
świętość to wola zerwania z grzechami ,za wszelka cenę,to chęć powstawania z nich. święty stara się eliminować swoje grzechy i nie nie popełniać ich ponownie
1 3 1