Odpowiedzi

2010-01-13T16:07:53+01:00
A
o,3+0,4y=79
0.3(x+y)=66

o,3x+0,4y=79
0.3x+0,3y=66

3x+4y=790
-3x-3y=-660
y=130

3x+4y=790 I*3
-3x-3y=-660 I*4

9x+12y=2370
-12x+12y=-2640
-3x+-270
x=90

B
Najlepsza Odpowiedź!
  • Sylu
  • Początkujący
2010-01-13T16:44:12+01:00
A) o,3x+o,4y=79 | *10
o,3(x+y)=66 |*(-10)

3x+4y=790
-3x-3y=-660
-----------------------
y=130
3x+4*130=790
3x=270 | :3
x=90b)
0.9x=y+3 |*10
1,1y=x-6 |*9

9x=10y+30
11y=9x-54

9x-10y=30
11y-9x=-54
--------------
y=-24
9x=10*(-24)+30
9x=-210 |:9
x=-23,3
y=-24


c)
x= 0,2y |*10
0,8x- y= 21 |*10

10x=2y |:2
8x-10y=210

y=5x
8x-10*5x=210
8x-50x=210
-42x=210 |:(-42)
x=5


d)Liczba x jest o 10% większa od liczby y. Liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90% liczby x.hhhj

x=y+10%y
y-2=90%x

x=y+1/10y |*10
y-2= 9/10 | *10

10x=11y |:10
10y -9x=210

x=1.1y
10y - 9*11/10=20

109-9.9y=20
1/10y=20 |*10
y=200
x=220