Odpowiedzi

2009-09-26T20:52:04+02:00
Mgh=mv²
10*(100-20)=v²
800=v²
v=20√2