Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T18:44:07+01:00
S = (1;3) oraz P =(-2; -1)
Równanie okręgu o środku S = (1 ;3)

(x -1)² + ( y -3)² = r²
Ponieważ punkt P = (-2; -1) należy do tego okręgu , to
jego współrzędne spełniają równanie tego okręgu.
(-2 -1)² + (-1 -3)² = r²
r² = (-3)² + (-4)² = 9 + 16 = 25
r = 5
Odp.
Równanie okręgu ma postać
(x-1)²+ (y -3)² = 25