Zad 1:

Okrąg o środku C ma promień długości 5 cm, a okrąg o środku B ma promień długości 3 cm. Podaj długość odcinka BC, jeśli okręgi są styczne wewnętrznie.

Zad 2:

Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostymi: y=2x-2 i y=-x+4 oraz osią x.

1

Odpowiedzi

2010-01-14T18:41:56+01:00
Zad 2
Podstawa a=6
wysokość h=2
P=1*6*=6
2