Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-26T19:50:52+02:00
Istota konfliktu tragicznego w "Antygonie" polega na dramatycznych wyborach dokonywanych przez bohaterów tragedii Sofoklesa.
Głównym wyborem tragicznym jest wybór jakiego dokonała tytułowa bohaterka. Antygona miała dwie możliwości, albo uszanować prawo boskie albo uszanować prawo ustanowione przez ludzi. Prawo boskie zmusza Antygonę do sprzeciwienia się rozkazowi króla Kreona i pochowania zabitego brata (Polinejkesa), który zginął w bratobójczej walce o Teby i który został uznany za zdrajcę (dla przykładu obrońca Teb, brat Antygony i Polinejkesa, zaostał pochowany godziwie, z należnymi honorami). Złamanie prawa ludzkiego, które w tym przypadku jest prawem ustanowionym przez króla Kreona, równało się z wydaniem na siebie wyroku śmierci. Bohaterka stoi przed problemem niemożliwym do rozwiązania. Jeżeli zdecyduje się na postępowanie zgodnie z religią i dokona symbolicznego pochówku brata, skaże samą siebie na zagładę. Jeżeli zaś będzie posłuszna rozkazowi króla i odstąpi od grzebania zwłok Polinejkesa, ściągnie na siebie gniew i klątwę bogów. Antygona znalazła się w sytuacji bez wyjścia , jest to tzw. konflikt tragiczny, jakiej decyzji by nie podjęła, konsekwencje tego wyboru będą opłakane.Także sam król Teb, Kreon jest postacią tragiczną. Uważał, że jako król zawsze ma rację, że należy do niego całe państwo razem z ludźmi. Uważał , że przyznanie się do jakiegokolwiek błędu będzie utratą autorytetu i władzy, co doprowadzi do anarchii w państwie. Wydając zakaz grzebania zwłok Polinejkesa (- zdrajcy), działał zgodnie z prawem ludzkim, zgodnie z interesem państwa. Tym samym jednak, złamał prawo boskie, przez co ściągnął na siebie i swoją rodzinę klątwę i gniew bogów. Jego żona, Eurydyka oraz jego syn, narzeczony Antygony, Hajmon popełniają samobójstwo. Kreon był w sytuacji bez wyjścia, ewentualne uwolnienie Antygony mogłoby zakończyć się utratą królewskiego autorytetu, anarchią w państwie i wreszcie, zgubą Teb.
1 1 1