1.Napisz kilka zdań o jakimś dużym mieście w Polsce po angielsku.


Inne zadanie

Ułóż zdania z and i but .
PRZYKŁAD:
CD player ~ /CDs *
I've got CD player,but Ia haven't got any CDs

1.magazine ~/book ~
My dad ...........................................................

2.money*/mobile phone ~
We...................................................................

3.car ~/bicycle ~
Clare and Chris........................................................

4.sister ~/brothers*
I.............................................................................


~ oznacza to że jest lub ma
* oznacza ze niema

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:21:33+01:00
1.My dad have got very much magazines and books.
2.We haven't got money, but I have got a mobile phone.
3.Clare and Chris have got a car and they have got a bicykla.
4. I have got a sister , but I haven't got a brother.