Na jutro muszę zrobić takie małe zadanie, tylko ciężko mi jakoś go sformułować i napisać. Oto jego treść:
Podane niżej zdania opisują pracę i życie rolników w średniowieczu. Pod każdym z nich napisz zdanie odnoszące się do XIX wieku.

a)Użyźnianie gleby. Aby gleba nie stała się jałowa, stosowano trójpolówkę, czyli co roku trzecią część pól pozostawiano jako ugór.

b)Orka. Glebę orano za pomocą radła, które było zazwyczaj ciągnięte przez woły

c) Siew. Zboże wysiewano ręcznie z płachty przewieszonej przez ramię.

d) Żniwa. Zboże ścinano za pomocą sierpów, wiązano w snopy, a następnie zwożono do stodoły, gdzie wymłócano je cepami.

e) Ziemia. Pola, które chłopi uprawiali, były własnością dziedziców. Za prawo ich użytkowania musieli odrabiać pańszczyznę, czyli pracować określoną liczbę dni na folwarku pana.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T20:28:53+01:00
A) Rozpowszechniał się płodozmian i rzadziej stosowano trójpolówkę.

b)Glebę orano za pomocą pługa metalowego ciągniętego przez konia.

c)Zboże wysiewano za pomocą siewnika.

d) Zboże ścinano za pomocą żniwiarki.

e)Pola,które uprawiali ,były ich własnościa. Posiadali prawo uwłaszczenia.
57 4 57