Zadanie 11.
W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2-molowy roztwór kwasu bromowodorowego z 1,5-molowym roztworem zasady wapniowej, aby otrzymać roztwór obojętny.

Zadanie 12.
Do 200 cm3 wody wprowadzono:
1. 2g Na
2. 2g Na2O
3. 2g NaOH.
Oblicz stężenia procentowe otrzymanych roztworów.

Zadanie 13.
20 gramów 15% roztworu zasady barowej użyto, aby zobojętnić 200 cm3 0,3-molowego roztworu kwasu jodowodorowego. Oblicz, czy nastąpiło zobojętnienie. Podaj odczyn otrzymanego roztworu.

Zadanie 14.
W 300 gramów wody o temperaturze 60°C rozpuszczono azotan(V) potasu i otrzymano roztwór nasycony. Ile gramów tej substancji wykrystalizuje, jeżeli ochłodzimy roztwór do temperatury 40°C. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w temperaturze 60°C

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T10:29:09+01:00
11.
2HBr + Ca(OH)2 => CaBr2 + 2H2O
Stosunek moli 2:1 czyli HBr musi być 2x więcej
n=Cm*V
Cm*Vhbr=2*CmVca(oh)2
2Vhbr=3Vca(oh)2
Vhbr=3/2 Vca(oh)2
Objętość HBr musi być 1,5x większa od objętości Ca(OH)2 żeby je zrównoważyć
Czyli trzeba mieszać w stosunku HBr:Ca(OH)2= 1,5 : 1

12.
2Na + 2 H2O => 2NaOH + H2
Obliczamy ms:
46g Na - - - - 80g NaOH
2g Na - - - - x g NaOH
Ms=3,48g

Masa roztworu będzie w przybliżeniu 202g ale dla pełnej poprawności uwzględnijmy wydzielający się wodór:
46g Na - - - 2g H2
2g Na - - - x g H2
X=0,09g
Zatem mr=202-0,09=201,91g
ms=3,48g
Cp=3,48/201,91*100%=1,72%

Na2O + H2O => 2NaOH
<tutaj nic się nie ulatnia, więc masa roztworu się nie zmienia i wynosi 202g>
Obliczamy ms:
62g Na2O - - - 80g NaOH
2g Na2O - - - ms
Ms=2,58g
Cp=2,58/202*100%=1,28%

Przy NaOH nie zachodzi żadna reakcja tylko rozpuszczanie i dysocjacja, więc
Ms=2g mr=202g
Cp=2/202*100%=0,99%

13.
Ba(OH)2 + 2HI => BaI2 + 2H2O
M Ba(OH)2 =137+2*17=171g
mBa(OH)2=20*0,15=3g
n=3/171=0,0175mola Ba(OH)2

nHI=0,2*0,3=0,06 mola
Od razu widać, że 0,06 mola HI jest w nadmiarze <potrzeba tylko 0,035mola> czyli odczyn kwasowy

14. do tego zadania potrzebna jest tabela lub wykres z rozpuszczalnością KNO3