Odpowiedzi

2010-01-13T16:33:37+01:00
Archeolog - naukowiec zajmujący się badaniem materialnych pozostałości działań ludzkich

antropolog - naukowiec który zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki i jako społeczności.

historyk - człowiek zajmujący się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii.

monarchia despotyczna - ustrój, w którym całkowita władza nad państwem należy do jednego człowieka.

faraon - władca starożytnego Egiptu

piramidy - grobowiec ważnej osoby np. faraona i jego żony.

hierolglify - najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu

mumifikacja - konserwacja ciała zapobiegająca rozkładowi

biblia - zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga.

tora - pięć pierwszych ksiąg Biblii