Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:24:33+01:00
2x+7=13 |-7
2x=6 |/2
x=2


b)7x+4=3x+20
4x+4=20
4x=16
x=4

c)9x+10=4x+25
5x+10=25
5x=15
x=3

d)2x-5=17
2x=22
x=11

e)4x-9=x+12
3x-9=12
3x=21
x=7

f)5x-12=3x+4
2x-12=4
2x=16
x=8

g)6x-18=2x+2
4x-18=2
4x=20
x=5

2010-01-13T16:27:10+01:00
A)2x+7=13 /-7
2x =6 /:2
x=3

b)7x+4=3x+20 /-4 ; -3x
4x = 16 /:4
x=4

c)9x+10=4x+25 /-4x ; -10
5x=15 / :5
x= 3

d)2x-5=17 / +5
2x = 23 / :2
x= 11,5

e)4x-9=x+12 /+9 ; - x
3x = 21 / :3
x= 7

f)5x-12=3x+4 /+12 ; - 3x
2x = 16 / :2
x=8
g)6x-18=2x+2 / +18 ; - 2x
4x = 20 / :4
x= 20

2010-01-13T19:08:55+01:00
A)2x+7=13
2x=13-7
2x=6/:2
x=3
b)7x+4=3x+20
7x-3x=20-4
4x=16/:4
x=4
c)9x+10=4x+25
9x-4x=25-10
5x=15/:5
x=3
d)2x-5=17
2x=17+5
2x=22/:2
x=11
e)4x-9=x+12
4x-x=12+9
3x=21/:3
x=7
f)5x-12=3x+4
5x-3x=4+12
2x=16/:2
x=8
g)6x-18=2x+2
6x-2x=2+18
4x=20/:4
x=5