Wystepuje w każdym wzorze kwasu na 5 liter
nazwa anionu kwasu fosforowego(5)
nazwa anionu sO42 NA 11 LITER
NAZWA ANIONU KWASU CHLOWODORWOWEGO NA NA 9 LITER
kwas beztlenowy któreo reszta kwasowa to; na 12 liter
s2 to anion na 10 liter
powtaje wreakcji syntezy chloru i wodoru na 11 liter
atomy lub grupy atomów obdarzone ładunkiem elektrycznym na 4 litery
anion kwasu azotowego(5)na 9 liter
reszta kwasowa kwasu bromowodorowego jest......... wartosciowa na na 5 liter

1

Odpowiedzi

2010-01-13T17:18:23+01:00
WODÓR-wystepuje w każdym wzorze kwasu na 5 liter
FOSFORANOWY (V)-nazwa anionu kwasu fosforowego(5)
SIARCZANOWY-nazwa anionu sO42 NA 11 LITER
CHLORKOWY-NAZWA ANIONU KWASU CHLOWODORWOWEGO NA NA 9 LITER
SIARKOWODÓR-kwas beztlenowy któreo reszta kwasowa to; na 12 liter
SIARCZKOWY-s2 to anion na 10 liter
CHLOROWODÓR-powtaje w reakcji syntezy chloru i wodoru na 11 liter
JONY-atomy lub grupy atomów obdarzone ładunkiem elektrycznym na 4 litery
AZOTANOWY(V)anion kwasu azotowego(5)na 9 liter
JEDNO-reszta kwasowa kwasu bromowodorowego jest......... wartosciowa na na 5 liter