Rozwiąz układ równań metodą podstawiania i sprawdż otrzymane rozwiązanie. ZA 5 PRZYKŁADÓW 90 PKT !!!!!!!!!!!

a) KLAMRA -x - 3y = 5
y= -2x

b) KLAMRA 4x - y = 6
y=x

c) KLAMRA x+y=7
x-y=1

d) KLAMRA 2x-y=4
x+y=11

e) KLAMRA x - 2y = -3
2x+ 3y = 8

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:38:20+01:00
A) -x - 3y = 5
y= -2x

-x-3(-2x)=5
-x+6x=5
5x=5
x=1

y=-2*1=-2
{x=1
{y=-2

SPR
-2=-2*1
L=Pb) 4x - y = 6
y=x

4x-x=6
3x=6
x=2

{y=2
{x=2
SPR:

2=2
L=P


c) x+y=7
x-y=1

x+y=7
x=1+y

1+y+y=7
2y=6
{y=3
{x=1+3=4

SPR L=4-3=1=P
L=P

d) 2x-y=4
x+y=11

2x-y=4
x=11-y

2(11-y)-y=4
22-2y-y=4
-3y=-18
{y=6
{x=11-6=5

SPR
L=6+5=11=p
L=P

e) x - 2y = -3
2x+ 3y = 8

x=-3+2y
2(-3+2y)+3y=8

-6+4y+3y=8
7y=14
{y=2
{x=-3+4=1

SPR:
L=1-4=-3=P
L=P

2 3 2
2010-01-13T16:58:51+01:00
A) -x - 3y = 5
y = -2x

-x - 3 (-2x) = 5
y = -2x

-x + 6x = 5
y = -2x

5x = 5/:5
y = -2x

x = 1
y = -2x

x = 1
y = -2 *1

x = 1
y = -2

b) 4x - y = 6
y=x

4x - x = 6
y=x

3x = 6/:3
y=x

x = 2
y=x

x = 2
y = 2

c) x+y=7
x-y=1

x + y = 7
-y = 1 - x/*(-!)

x + y = 7
y = -1 + x

x + (-1 + x) = 7
y = -1 + x

x - 1 + x = 7
y = -1 + x

2x - 1 = 7
y = -1 + x

2x = 7 + 1
y = -1 + x

2x = 8/:2
y = -1 + x

x = 4
y = -1 + 4

x = 4
y = 3

d) 2x-y=4
x+y=11

2x - y = 4
x = 11 - y

2*(11 - y) = 4
x = 11 - y

22 - 2y = 4
x = 11 - y

-2y = 4 - 22
x = 11 - y

-2y = -18/:(-2)
x = 11 - y

y = 9
x = 11 - y

y = 9
x = 11 - 9

y = 9
x = 2

e) x - 2y = -3
2x + 3y = 8

x = -3 + 2y
2x + 3y = 8

x = -3 + 2y
2*(-3 + 2y) + 3y = 8

x = -3 + 2y
-6 + 4y + 3y = 8

x = -3 + 2y
7y = 8 + 6

x = -3 + 2y
7y = 14/:7

x = -3 + 2y
y = 2

x = -3 + 2 * 2
y = 2

x = -3 + 4
y = 2

x = 1
y = 2