Zad 1. Wartość liczbowa wyrażenia 1000a + 100b dla a = 2, b= 7, c=3 wynosi:

A) 273 B) 2730 C) 2703 D) 1273

Zad 2 . Wartością liczbową wyrażenia 2x - (x² - 5) dla x = -2 jest:

A) -13 B) -3 C) 5 D) -5

Zad 3 . Które z podanych wyrażeń algebraicznych przyjmuje dla x =5 i y = jedna druga wartość różną od 10 ?

A) jedna druga(5x - 10y) B) 2x - 2y +1 C) jedna druga x + 15 y -5 D) cztery dziewiąte(x - y)² +1

Zad 4. Które z podanych wyrażeń przyjmuje wartość ujemną dla x = 274 ?

A) (x - 147)(x + 350 B) (128 - x)² C) x(138 - x) D) 2x - ( x - 159)

tam gdzie pisze jedna druga czy cztery dziewiąte jest to zapis w ułamku zwykłym


TYLKO NIE PISZCIE NP: ZAD 1 ODP A TYLKO JEZELI BEDZIE POTRZEBNE DZIAŁANIE TO JE NAPISZCIE OK

PROSZE WAS O POMOC

3

Odpowiedzi

2010-01-13T16:43:58+01:00
2010-01-13T16:45:03+01:00
Zad 1. Wartość liczbowa wyrażenia 1000a + 100b + c dla a = 2, b= 7, c=3 wynosi:

C) 2703

Zad 2 . Wartością liczbową wyrażenia 2x - (x2 - 5) dla x = -2 jest:

B) -3

Zad 3 . Które z podanych wyrażeń algebraicznych przyjmuje dla x =5 i y = jedna druga wartość różną od 10 ?

C) jedna druga x + 15 y -5

Zad 4. Które z podanych wyrażeń przyjmuje wartość ujemną dla x = 274 ?

A) (x - 147)(x + 350 )
C) x(138 - x)

tam gdzie pisze jedna druga czy cztery dziewiąte jest to zapis w ułamku zwykłym a i gdzie pisze np: (x2 - 5) to ten x2 jest to potęga
42 4 42
2010-01-13T16:50:29+01:00
1. 1000a + 100b dla a = 2, b= 7, c=3

1000*2+100*7+3=2000+700+3=2703 odp.c

2. 2x - (x² - 5) dla x = -2
2*-2-xpotega-5
-4+xpotega-
-9+xpotega
-9+4=-5 odp.d

3. odp c
4odp c i chyba a
20 4 20