Żeby obliczyć czas musimy znać długość geograficzną obydwu miast.
Kraków ma 19°E, a Nowy Jork 74°W, w Krakowie jest 12.00.
Najpierw musimy dodać (gdy miasta są na różnych półkulach) lub odjąć (gdy są na tej samej) od siebie długości geograficzne. W naszym wypadku jest to 93°.
Teraz musimy to zamienić na godziny i minuty. Trzeba pamiętać, że 15° - 1h, 1° - 4 min.
Tak więc:
93°=6h 12min
Teraz musimy się zastanowić nad tym czy mamy odjąć godzinę czy dodać. ZAWSZE na zachód od miejsca, w którym znamy godzinę, czas odejmujemy, a na wschód dodajemy.
Tak więc tym razem odejmujemy (gdyż Nowy Jork jest na zachód od Krakowa) i otrzymujemy godzinę 5:48.

3

Odpowiedzi

2010-01-13T16:49:42+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:51:38+01:00
74 + 19 = 93
93 = 6h 12min
12.00 - 6.12 = 5.48
Odp: W Nowym Yorku jest 5.48
2010-01-13T17:47:43+01:00
74 + 19 = 93
93 = 6h 12min
12.00 - 6.12 = 5.48

JEST GODZINA 5.48