Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaku równośći następujące prawa:
a) Suma liczby i liczby do niej przeciwnej jest równa 0
b) Sześcian ilorazu liczb jest równy ilorazowi szescianów tych liczb
c) Wartość ilorazu nie zmieni się jeśli dzielna i dzielnik pomnozymy przez 5

1

Odpowiedzi

2010-01-13T16:51:30+01:00
A) x+(-x)=0
b) (x:y)³= x³ :y³
c) x:y= 5x :5 y
1 5 1