Jaki skutek moŜe wywierać na organizm człowieka promieniowanie radioaktywne?
A. Tylko pozytywny, poniewaŜ stosowane jest w leczeniu chorób nowotworowych oraz
w przemyśle do wykrywania wad wyrobów.
B. Tylko negatywny, poniewaŜ powoduje u człowieka śmiertelną chorobę popromienną.
C. Negatywny tylko promieniowanie γ, poniewaŜ ma największy zasięg i największą
przenikalność.
D. Pozytywny i negatywny tylko promieniowanie α i β, w zaleŜności od ilości
promieniowania pochłoniętego przez organizm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T16:51:18+01:00
D. Pozytywny i negatywny tylko promieniowanie α i β, w zaleŜności od ilości
promieniowania pochłoniętego przez organizm. D