Do trzech probówek zawierających roztwór siarczanu(VI) magnezu wprowadzono wodne roztwory trzech różnych substancji
I. W probówce I zaszła reakcja opisana równaniem: Mg2+ +2oh- = Mg(oh)2
II. W probówce II zaszła reakcja opisana równaniem Ba2+ + So4 2- = Baso4
III. W probówce III nie zaszła reakcja chemiczna
Dla każdego przypadku(I,II,III) :
1. Napisz wzór i nazwę jednej, przykładowej substancji, której roztwór mógł zostac użyty w doświadczeniu.
2. Napisz, jakie obserwacje towarzyszyły wykonanui każdego doswiadczenia.

Siarczan (VI) Magnezu jest sola dobrze rozpuszczalna w wodzie. W temperaturze 298K rozpuszczalnośc tego związku wynosi 33,3g.
Przygotowano 150 g nasyconego w temperaturze 298K roztworu siarczanu(VI) magnezu
1. Oblicz masę soli znajdującej sie w tym roztworze.
2. do 150 g nasyconego roztworu siarczanu (VI) magnezu wprowadzono pewną ilośc nienasyconego roztworu siarczanu(vI) magnezu w wyniku tego doświadczenia otrzymano 200g 20%-owegp roztworu. Oblicz masę i stężenie procentowe dodanego roztworu.
3. do 150g nasyconego roztworu siarczanu(VI) magnezu dosypano 20g siarczanu (VI) magnezu. Ile będzie teraz wynosic stężenie roztworu? Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2009-09-27T21:43:42+02:00
I. NaOH - wytrąci się osad
II BaCL2 wytrąci się osad
III. NaNO3 bez zmian

Zad. 2
1. 33,3g - 133,3 g
x - 150g
x= 37,5 g

2. 100g - 20 g Mg (to z def stężenia procentowego, bo Cp=20%)
200g - x
x=40g
40g-37,5g = 2,5 g
Cp= 2,5*100%/50g = 5%

3. Roztwwór jest nasycony i nic się nie rozpuści. Cp=37,5g*100%/150=25%
2 5 2