Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-27T09:18:27+02:00
Dzień i noc, pory roku
Ziemia jest planetą Układu Słonecznego.
Wykonuje ruch obrotowy(wirowy) i obiegowy.
Obrotowy ruch Ziemi –wirowy ruch Ziemi – to obrót wokół własnej osi.
Obserwowany pozorny ruch Słońca i innych ciał niebieskich jest wynikiem obracania się Ziemi dookoła swojej osi. Czas pełnego obrotu Ziemi trwa w przybliżeniu 23 h 56’4.1’, czyli dobę.
Ruch obrotowy odbywa się z zachodu na wschód, to znaczy w kierunku przeciwnym do pozornego ruchu Słońca po sklepieniu niebieskim.
W trakcie obrotu Ziemia zwraca się ku Słońcu coraz to inna częścią powierzchni. Powoduje to, że na półkuli oświetlonej jest dzień a na przeciwnej noc. Są to najważniejsze konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi, gdyż mają decydujący wpływ na życie na naszej planecie.
Ruch obrotowy jest powodem spłaszczenia Ziemi przy biegunach.
Różnica w długości promienia biegunowego i równikowego powoduje zróżnicowanie siły przyciągania ziemskiego. Wzrasta ono wraz ze wzrostem szerokości geograficznej.
Prędkość liniowa poruszania się punktów w różnych szerokościach geograficznych nie jest jednakowa : największe jest na równiku około 1670 km/h, zmniejsza się w miarę oddalania się od równika, a zanika na biegunach 0 km/h.
Kolejnym następstwem ruchu obrotowego Ziemi jest różny czas górowania Słońca w różnych miejscach , a co za tym idzie podział świata na strefy i wyróżnienie czasu słonecznego czy strefowego a także występowanie linii
zmiany daty.Ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca odbywa się po drodze zwanej orbitą ziemską. Orbita ma kształt spłaszczonej elipsy. Ruch ten odbywa się w stronę przeciwna do ruchu wskazówek zegara .
Czas obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi 365 dni 5h 48’45,9’’ czyli rok. Jest to tzw. rok zwrotnikowy i jest podstawą opracowania roku kalendarzowego.
Średnia prędkość ruchu obiegowego wynosi 29,9 km/s .

Następstwami ruchu obiegowego są :
- zmiany w oświetleniu Ziemi w ciągu roku wywołane nachyleniem osi ziemskiej do płaszczyzny orbity- pory roku,
Warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym co pociąga za sobą zmiany klimatyczne oraz wpływa na wegetację roślin i tryb życia ludzi i zwierząt.
W ciągu roku szerokość geograficzna , w której Słońce góruje w zenicie zmienia się. Podstawą wyznaczania dat zmian astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca w zenicie nad równikiem bądź zwrotnikami.
Ich występowaniu towarzyszy zmiana długości trwania dnia i nocy.
- różna długość dnia i nocy
- ruch Ziemi po orbicie powoduje, że w różnych okresach roku Słońce widziane jest na tle różnych gwiazdozbiorów