Odpowiedzi

2010-01-13T17:07:42+01:00
Dlaczego władca piastowski zdecydował się przyjąć chrzest – nie do końca wiadomo. Współczesne mu źródła nie podają żadnej motywacji tego kroku. Średniowieczne teksty eksponują jedynie rolę, jaką w tym zakresie odegrała jego czeska małżonka, Dobrawa. Gall Anonim opisuje Dąbrówkę jako pobożną kobietę, która swoimi wdziękami oczarowała księcia i zachęciła go do skończenia z pogańskim zwyczajami i przyjęcia chrztu. Jej wpływy prawdopodobnie były bardzo istotne, ale należy pamiętać, że średniowieczni autorzy, którzy podkreślali tę rolę, kierowali się pewną konwencją literacką, na co wskazują liczne teksty z tego okresu, przypisujące żonom lub matkom innych władców podobne działania. Wielu historyków kwestionuje prawdopodobieństwo tego przypuszczenia. Jak wiadomo czeska księżniczka w chwili ślubu z Mieszkiem była już kobietą starszą, nie była również zbyt pobożna, trudno więc uwierzyć w teorię, że władca piastowski podejmował tak istotną decyzję z miłości do żony.
Historycy zatem odrzucają tę hipotezę. Uważają, że ślub Mieszka i sam chrzest księcia miały charakter polityczny. Wówczas władca piastowski prowadził wojnę z pogańskim Wieletami, dlatego szukał sojusznika. Zdecydował się na zawarcie przymierza z dotychczasowym sojusznikiem Wieletów- czeskim księciem Bolesławem I. Ślub z Dobrawą był najprawdopodobniej przypieczętowaniem tego sojuszu. Wkrótce zawarł także układ polityczny z cesarzem Ottonem I, za cenę trybutu mógł liczyć na pomoc cesarstwa w przypadku konfliktu z jego podwładnymi. Niektórzy uczeni uważali nawet, że Mieszko, który pragnął zawrzeć układ z pierwszym chrześcijanami był zobowiązany do przyjęcia chrztu, a ponieważ wiara ta przynosiła wiele korzyści , władca piastowski postanowił przy niej pozostać.

Wiele historyków twierdzi, jednak że decyzja o zmianie religii była zbyt poważna, aby książę decydował się na tak poważny krok dla jednorazowych korzyści. Mieszko zaczął zdawać sobie sprawę z tego, iż jego państwo prędzej czy później będzie musiało dołączyć do chrześcijańskiej Europy. Przyjęcie chrztu mogło zapewnić państwu Mieszka miejsce wśród państw Europy chrześcijańskiej, zabezpieczając je przed przymusową chrystianizacją. Ponadto wstępując do szeregu narodów chrześcijańskich był na równi z innymi książętami, zyskiwał prawo do zawierania przymierzy i sojuszy z innymi władcami, dla których nie był już pogańskim księciem. Mógł również liczyć na pomoc w przypadku konfliktu z pogańskimi narodami, a także oczekiwać wsparcia ze strony cesarstwa i papiestwa.

Mozna kilka zdan zmienic