Odpowiedzi

2009-09-28T15:20:21+02:00
Zasady dynamiki Newtona:
I.Zasada bezwładności
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działają siły, które się wzajemnie równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Jeżeli przed zrównoważeniem sił ciało było w ruchu, to ich zrównoważeniu nadal pozostanie w ruchu. Jeżeli przed zrównoważeniem sił było w spoczynku, to po zrównoważeniu sił nadal będzie w spoczynku.
II. Jeżeli na ciało działają siły, które się nie równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły wypadkowej.
III. Siły wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch ciał mają:
- takie same wartości
- ten sam kierunek
- przeciwne zwroty
- różne punkty przyłożenia