Odpowiedzi

2010-01-13T17:11:30+01:00
Mieszko I urodzony 922r. zmarl 992r.

Przyjal chrzest Polski w 966r.

* Zjednoczenie części ziem polskich – państwo Mieszka jest uważane za pierwsze państwo, które można nazwać Polską. Zarazem władcę tego określa się często mianem budowniczego Polski[71].
* Przyjęcie chrztu i włączenie kraju w krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy.
* Rozbudowa grodów obronnych m.in. Poznania i Gniezna, budowa licznych grodów państwowych na miejscu dawnych ośrodków plemiennych.
* Wznoszenie kościołów. Na czasy Mieszka I przypada na pewno budowa bazyliki pw. Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie. Być może książę ten ufundował także kościół na Ostrowie Tumskim i katedrę w Poznaniu[72].
* Być może rozpoczęcie bicia własnej monety – denarów[73].
* Przynajmniej podwojenie powierzchni państwa, poprzez podbicie Śląska, części Pomorza Zachodniego i prawdopodobnie Małopolski z Krakowem.
* Prowadzenie sprawnej polityki zagranicznej (układy z Niemcami, Czechami, Szwecją itd.).
1 2 1
2010-01-13T17:12:17+01:00
Mieszko władca Polski (nie król) który przyjął chrzest i nakazał przyjąć go również swoim poddanym co umocniło role Polski w tamtych czasach na arenie europejskiej. ur. 922-945, zm. 25 maja 992) – książę z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r.
1 1 1