1)Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa mającego w podstawie trójkąt równoboczny o boku 6 cm i w którym wysokość ściany bocznej ma 4 cm.2)Oblicz pole powierzchni całkowitej, objętość i sumę wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego w którym krawędź podstawy ma 4 cm, a krawędź boczna 5cm.

2

Odpowiedzi

2010-01-15T12:37:39+01:00
1)Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa mającego w podstawie trójkąt równoboczny o boku 6 cm i w którym wysokość ściany bocznej ma 4 cm.

Pp=a²√3:4
Pp=36√3cm:4
Pp=9√3cm²

Pb=ah:2*3
Pb=24cm:2*3
Pb=12cm*3
Pb=36cm²

Pc=36cm²+9√3cm²

2)Oblicz pole powierzchni całkowitej, objętość i sumę wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego w którym krawędź podstawy ma 4 cm, a krawędź boczna 5cm.

Nie jest podane co znajduje się w podstawie danego ostrosłupa dlatego nie byłam w stanie rozwiązać tego zadania... Miałam dobre chęci...
2010-01-15T18:07:56+01:00
1)Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa mającego w podstawie trójkąt równoboczny o boku 6 cm i w którym wysokość ściany bocznej ma 4 cm.

DANE:
a = 6cm -krawędź podstawy
h = 4cm -wysokość ściany bocznej

OBLICZAM POLE PODSTAWY:
Pp=a²√3 / 4 (/ oznacza kreskę ułamkową)
Pp=36√3cm / 4
Pp=9√3cm²

OBLICZAM POLE BOCZNE:
Pb=ah:2*3
Pb=24cm:2*3
Pb=12cm*3
Pb=36cm²

OBLICZAM POLE CAŁKOWITE:
Pc=36cm²+9√3cm²
Pc= 9(4+√3)cm²2)Oblicz pole powierzchni całkowitej, objętość i sumę wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego w którym krawędź podstawy ma 4 cm, a krawędź boczna 5cm.

TEGO ZADANIA MIMO SZCZERYCH CHĘCI NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ, BO NIE JEST PODANE JAKA FIGURA JEST W PODSTAWIE TEGO OSTROSŁUPA :(

POZDRAWIAM :)))