Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:33:40+01:00
POLITYKA
-ustroje polityczne
a)monarcjia
b)oligarchia
c)demokracja- Ateny
d)tyrania- rzadko występowała
-ostracyzm- tzw. sąd skorupkowy
-działania wojenne(bitwy)
a)Maraton
b) Termopile
c)Salamina
d)Plateje
ARCHITEKTURA I RZEŹBA
1.Architektura
a) style
-dorycki
- joński-baranie rogi
- koryncki- liść akantu
2.Rzeźba
a)Fidiasz
-Atena Partenos
-Zeus w Olimpii
b)Poliklet
-Doryforos
c) Myron
- Dyskobol
FILOZOFIA
- Arystoteles
- Sokrates
- Platon
SPORT
a) igrzyska olimpijskie
- pierwsze igrzyska- 776r. p.n.e.
b)organizacja igrzysk olimpijskich
- pokój boży
-odbywały się co 4 lata
-trwały 5 dni
c) dyscypliny sportowe- pięciobój:
-bieg na 200 m
- skok w dal
-rzut dyskiem
- rzut oszczepem
-zapasy
- wyścigi rydwanów
- pankration: połączenie zapasów i boksu
LITERATURA
- Homer: "Iliada", "Odyseja"
- Herodot: " Dzieje"
-Tukidydes: "Wojna peloponeska"
- Sofokles: "Antygona"
TEATR
- amfiteatr
- tragedie
- komedie
- 1-3 aktorów na scenie
- śpiewał chór
- aktorzy występowali w perukach , maskach i butach na koturnir
- teatr kształcił, budził szlachetne uczucia, wzruszał, bawił