Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:31:58+01:00
Program rownanie;

uses crt;

var
a,b,x:real;

begin
repeat
clrscr;
a:=1;
writeln('ax+b=0');
writeln;
write('Podaj a: '); readln(a);
until a<>0;
clrscr;
writeln(a:0,'x+b=0');
writeln;
writeln('Podaj b: '); readln(b);
x:=-b/a;
clrscr;
writeln(a:0,' x ',' + ',b:0,' =0');
writeln('x= ',x:5);
readln;
clrscr;
end.