Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:27:54+01:00
Ewangelia św. mówi nam o obecności dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Rozważmy dziś to zdarzenie, stosując wszelkie jego okoliczności do eucharystycznego życia Zbawiciela.

Od powrotu swego z Egiptu Najśw. Rodzina zamieszkiwała Nazaret. Józef i Maryja szli corocznie do Jeruzalem, by spełnić obowiązek posłuszeństwa, nakazany przez zakon. Wiedzą, że w domu mają Pana, którego nie znajdą w świątyni, a jednak podejmują podróż daleką, uciążliwą ze względu na ich ubóstwo, poddają się prawu, dają dobry przykład. A ty, który nie masz w domu swoim Jezusa, znajdziesz Go w tabernakulum, nawiedzaj Go tym skwapliwiej: Nie potrzebujesz w tym celu dalekiej odbywać drogi, nasz Bóg przybliżył się do nas, mieszka o kilka kroków od domów naszych, w tym samym mieście, może przy tej samej ulicy. Nie zapominajmy o tym i naśladujmy skwapliwość, z jaką Józef i Maryja zdążali do świątyni jerozolimskiej.

Maleńki Jezus, który w dniu ofiarowania był przyniesiony do świątyni, a następnie zniewolony okrucieństwem Heroda przebywał na wygnaniu, gdy skończył lat dwanaście, wiek prawem oznaczony, podążył również z rodzicami do Jerozolimy. Było to podczas świąt wielkanocnych.