Pomóżcie ten tekst trzeba prztłumaczyć na polski tylko szybko bo mi to jest potrzebne na jutro:

The problem with rubbish is that it is ugly and is smells bad. It can also harm
people, animals, plants and tress. Some things we throw away in our rubbish bins can poison our soil, water and air.

2

Odpowiedzi

2010-01-13T17:28:20+01:00
Problemem jest to, że śmieci są brzydkie i mają nieprzyjemny zapach. Mogą też zaszkodzić
ludziom, zwierzętom, roślinom i drzewewom . Niektóre rzeczy wyrzucamy w naszych koszach na śmieci one mogą zatruć naszą ziemię, wody i powietrze.
Mam nadzieję że pomogłem ;)
2010-01-13T17:43:22+01:00
Problem śmieci jest taki, że zapach jest brzydki i nieprzyjemny. Może też zaszkodzić
ludziom, zwierzętom, roślinom i drzewom. Niektóre rzeczy w naszych koszach na śmieci mogą zatruć naszą ziemię, wodę i powietrze .