obliczyc

Zad1.
Z koła o promieniu 9 cmwycięto koło współśrodkowe i otrzymano pierścień kolów o polu 45 pi cmkwadratowych ,promien wycietego koła wynosi
a)12 cm b) 36 c,
c)6cm
d) 18 cm

Zad2.
Z koła o promieniu 100 pi cm kwadratowych wycięto koło współsrodkowe i otrzymano pierscien kołowy o polu 75 pi cm kwadratowych
promien wycietego koła ma długość
a)10cm
b)5 pierwiatków 3 cm
c) 5 pi cm
d) 5 cm


zadanie3
długosc łuku koła o promieniu 15 cm wycieto przez kat srodkowych o mierze 60 stopni jest równe
a) 5 pi cm
b)10 pi
c) 37,5pi cm
d) 75 pi cm

zad4
Długość łuku wyciętego z koła przez kąt o mierze 80 stopni wynosi 16 pi cm.
Długosc promienia tego koła jest róne
a)18cm
b)36cm
c)9cm
d)72cm

zad5
pole wycinka koła o promieniu 12cm i kacie 60 stopni wynosi
a)8pi cm kwadratowych
b)4 pi cm kwadratowych
c)24 pi cm kwadratowych
d)48pi cm kwadratowych

zad6
przyjmujac ze pi wartosc dwadziescia dwie siódme ułamek
otrzymamy za pole koła jest rowne 154 cm kwadratowych
długosc promienia tego koła jest równe
a)3,5 cm
b) 14 cm
c)7cm
d)49 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T23:38:11+01:00
Zad1.
Z koła o promieniu 9 cmwycięto koło współśrodkowe i otrzymano pierścień kolów o polu 45 pi cmkwadratowych ,promien wycietego koła wynosi
a)12 cm b) 36 c,
c)6cm
d) 18 cm

P=45π
P=P₁-P₂
P₁=πR²=π9²=81π
P₂=πr²

45π=P₁-P₂=81π-P₂
P₂=81π-45π
P₂=36π=πr² /:π
r²=36
r=6cm odp.c

Zad2.
Z koła o polu 100 pi cm kwadratowych wycięto koło współsrodkowe i otrzymano pierscien kołowy o polu 75 pi cm kwadratowych
promien wycietego koła ma długość
a)10cm
b)5 pierwiatków 3 cm
c) 5 pi cm
d) 5 cm

P=75π
P=P₁-P₂
P₁=πR²=100π
P₂=πr²

75π=P₁-P₂=100π-P₂
P₂=100π-75π
P₂=25π=πr² /:π
r²=25
r=5cm odp.d

Zad3
długosc łuku koła o promieniu 15 cm wycieto przez kat srodkowych o mierze 60 stopni jest równe
a) 5 pi cm
b)10 pi
c) 37,5pi cm
d) 75 pi cm

ł=πα/180°*r
ł=π*60°/180° *15
ł=π*15/3
ł=5π cm odp.a

zad4
Długość łuku wyciętego z koła przez kąt o mierze 80 stopni wynosi 16 pi cm.
Długosc promienia tego koła jest róne
a)18cm
b)36cm
c)9cm
d)72cm

ł=πα/180°*r
16π=π*80°/180°*r
16π=π*4/9 *r /:π
16=4/9 r /*(9/4)
r=16*9/4
r=4*9
r=36cm odp.b

zad5
pole wycinka koła o promieniu 12cm i kacie 60 stopni wynosi
a)8pi cm kwadratowych
b)4 pi cm kwadratowych
c)24 pi cm kwadratowych
d)48pi cm kwadratowych

P=πα/360°*r²
P=π*60°/360°*12²
P=π*144/6
P=24π cm² odp.c

zad6
przyjmujac ze pi wartosc dwadziescia dwie siódme ułamek
otrzymamy za pole koła jest rowne 154 cm kwadratowych
długosc promienia tego koła jest równe
a)3,5 cm
b) 14 cm
c)7cm
d)49 cm

π=22/7
P=154cm²
P=πr²
πr²=154
22/7 r²=154 /*(7/22)
r²=154*7/22
r²=1078/22
r²=49
r=7cm odp.c
1 5 1