Proszę o pomoc
1.Podane wyrażenia doprowadź do najprostszej postaci.
a)2x+7y-3y+4x+12y-7x+2
b)-3-12y+7-8y
c)-(3-y)+2(x-1)+1

2.Podany iloczyn podaj jako sumę trzech składników
a)-9xy
b)36ż³x
c)2y
d)12ab

3.Oblicz wartość podanego wyrażenia
a) x=3, y=1
(x+y)²=(2+1)²=3²=9

b) a=1, b=7
2a+4b+(a-b)²

c) y=-2, b=2
7+3(2y+1)-7b

d) m=½, s=0
2×m+sm=s²-m

2

Odpowiedzi

2010-01-13T17:36:45+01:00
A)2x+7y-3y+4x+12y-7x+2=
-x+16y+2
b)-3-12y+7-8y=
4-20y
c)-(3-y)+2(x-1)+1=
-3+y+2x-2+1=
-4+y+2x


Na pierwsze ; p


Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:48:53+01:00
1.
a)2x+7y-3y+4x+12y-7x+2 = -x+16y+2
b)-3-12y+7-8y = 4 - 20y
c)-(3-y)+2(x-1)+1 = -3+y+2x-2+1= -4+y+2x

2.
a)-9xy= -3xy-2xy-4xy
b)36ż³x= ż³x+36
c)2y = y+y
d)12ab= 3ab+4ab+4ab+ab

3.
a) x=3, y=1
(x+y)²=(2+1)²=3²=9
x²+2xy+y²=4+4+1=9=9
3²+2*3*1+1²=9=9=9
9+6+1=9=9=9
16=9=9=9

b) a=1, b=7
2a+4b+(a-b)²= 2a+4b+a²-2ab+b² = 2*1+4*7+1²-2*1*7+7²= 2+28+1-14+49=66

c) y=-2, b=2
7+3(2y+1)-7b= 7+6y+3-7b= 7+6*(-2)+3-7*2= 7+(-12)+3-14 = -16

d) m=½, s=0
2×m+sm=s²-m
2*1/2 + 0*1/2= 0² - 1/2
1+0= 0-1/2
1= -1/2