TEMAT : walka o kształt państwa i jego granice

Wyjaśnij, czego dotyczyły i w jakiej formie przejawiały się następujące konflikty, z którymi zmagała się Polska u uznania swej niepodległości.

1.
a. powstanie wielkopolskie o...
b. powstanie śląskie o...
c. konflikt o warmię i mazury o...
d. konflikt polsko-czesko o...
e. konflikt polsko-ukraiński o ...

2.
Jak rozumiesz słowo PLEBISCYT?
W sprawie których ziem Polacy przegrali plebiscyt w lipcu 1920r. ?BŁAGAM !
NA JUTRO TO POTRZEBUJĘ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T19:27:15+01:00
A.Powstanie Wielkopolskie-26 grudnia 1918 r. było powitanie Ignacego Paderewskiego-wyraz niepodległościowych dążeń Polaków.27 grudnia Niemcy zorganizowali pochód przez miasto.Jego uczestnicy zrywali flagi polskie i państw koalicji oraz demolowali polskie lokale.Bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania.Polacy w ciągu kilka dni opanowali Poznań,a powstanie objęło całą Wielkopolskę.Niemcy zaskoczeni obrotem sytuacji i po stłumieniu rewolucji w Berlinie wysyłają wojsko.Walki przerwano 16 lutego 1919 roku na mocy rozejmu w Trewirze.Wzdłuż granic wyzwolonych przez powstańców wyznaczono linie demarkacyjną(przerwania ognia).
Walki był o Wielkopolskę
b.Powstanie śląskie o Górny Śląsk.Były trzy powstania.W sierpniu 1919 roku wybuchł pierwszy spowodu zmasakrowania robotników Polskich przez Niemców.Po tygodniu zmagań demonstranci zostali pokonani.W sierpniu 1920 r. 2 powstanie śląskie wybuchło s powodu ataków bojówek niemieckich na Polskie instytucje.Po kilku dniach walki przerwano ją i postanowiono że policję niemiecką zastąpi mieszana polsko-niemiecka policja plebiscytowa.
3 powstanie z 2 na 3 maja 1921 wybuchło z powodu niekorzystnego podziału Górnego Sląska. Walki objęły największy obszar z tych 3 powstań.Komisja Międzysojusznicza podjęła decyzje o rozdzieleniu.Liga Narodów podjęła decyzje z 20 paż. 1921 r. o korzystniejszym podziale G.Ś
c.Polska zabiegała o przyłączenie Warmii, Mazur i Powiśla.Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920 r. w niekorzystnym dla Polski momencie.Polacy walczyli w tym czasie z Rosją bolszewicką.Tę niekorzystną sytuacje wykorzystali Niemcy którzy głosili,żeby nie głosować do przyłączenia do Polski.Stosowali przemoc na Polakach,a także przywieźli w dniu głosowania ok.150 tysięcy Niemców urodzonych na tych terenach.Za przyłączeniem do Polski głosowało zaledwie 3% głosujących.Do Polski przyłączono tylko kilka przygranicznych gmin.
d.Spornym terytorium był Śląsk Cieszyński.Strony polska i czechosłowacka w 1918 r. ustaliły linię podziału tego regionu.Przebiegał wzdłuż granicy etnicznej.Czechosłowacy złamali te porozumienie i zakatowali,wojska Polskiej samoobrony powstrzymały napastników.Państwo polskie nie mogło wesprzeć Śląska Cieszyńskiego.Musiało się także podporządkować decyzjom Rady Najwyższej mocarstw.Podzielono Śląsk Cieszyński wzdłuż rzeki Olzy.Między oba państwa podzielono także Spisz i Orawy
e.Walki o Galicję Wschodnią.Stoczyli o nią Polacy i Ukraińcy.Miał to pierwszy krok do utworzenia państwa ukraińskiego.Dogodny moment nastąpił po upadku Austo-Węgier(1918r.).Polacy mieszkający ta tych terenach nie zgodzili się na taki krok i wybuchło powstanie w 1 listopada 1918 r.Po długich walkach Polacy przejeli ten obszar i właczyli do państwa Polskiego.

Plebiscyt-jest to głosowanie ludności do jakiego kraju chcą należeć .
w lipcu 1920-plebiscyt o Warmię i Mazury
1 5 1