1. Gęstość złota wynosi 19,3 g/cm3. Masa kawałka złota o objętości 0,5 dm3 (pół litra) wynosi:

2.Tlen znajdujący się w pomieszczeniu o wymiarach 5,5m x 3m x 3m ma masę ok. ......... . Gęstość tlenu w temperaturze 25 stopni wynosi 1,31 g/ m3.

3. W szkolnej pracowni chemicznej możemy otrzymać wodór w wyniku :
A) Destylacja skroplonego powietrza.
B) Ogrzewanie nadmanganianu potasu.
C) Reakcja cynku z tlenkiem wodoru.
D) Działanie kwasu solnego na magnez.

4. Wodę poddano działaniu prądu elektrycznego. W wyniku tego procesu otrzymano 2 gazy. Te gazy to :

5. Która z wymienionych przemian jest reakcją chemiczną:
A) Topnienie śniegu
B)Sublimacja suchego lodu
C) Gotowanie wody
D) Spalanie gazu ziemnego w kuchence.

6. Tlenek węgla (IV) nie jest wykorzystywany do :
A) Wypełniania żarówek
B) Napełniania gaśnic
C) Produkcji napojów orzeźwiających
D) Konserwacji (schładzaniu) żywności)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T21:52:35+01:00
1.
ρ=19,3g/cm3
v=0,5dm3=500cm3
ρ=m/v /*v
m=ρ*v
m=19,3g/cm3*500cm3
m=9650=9,65kg

2.
a=5,5
b=3
c=3
v=5,5*3*3=49,5 m3
ρ=1,31g/m3
m=ρ*v
m=1,31g/m3*49,5m
m=64,845g=0,064kg

3.Jak dla mnie to tylko ogrzewając nadmanganian nie da się otrzymać wodoru. Ale jeśli chodzi o pracownię chemiczną to stawiam, że odp.D
4.wodór i tlen
5.D
6.A
2 5 2